رویژن یا جراحی مجدد مفصل ران

در این ویدیو دکتر منصوری در مورد جراحی مجدد تعویض مفصل ران که به آن جراحی رویژن هم میگویند صحبت میکند. اینکه چه موقع نیاز به جراحی رویژن وجود دارد و در موقع تعویض مجدد مفصل مصنوعی ران چه کارهایی برای بیمار انجام میشود.