دمنوش برای تقویت سیستم ایمنی بدن و آرام بخش

برای این دوران که ویروس کرونا تمام دنیا را فرا گرفته هر کاری که از دستمان بر میاید انجام دهیم .برای تهیه انواع دمنوش بهتر است که از گیاه اصلی استفاده شود تا تی بگ ها یا همان دمنوشهای کیسه ای. سعی کنید تا میتوانید خودتان گیاهان مفید را تمیز خشک کرده و با خاطری آسوده از آنها استفاده کنید.