کتک خوردن از صاحبخانه نابینا

قسمتی از فیلم Don`t breathe
ماجرای سه جوان که به خیال یک سرقت راحت و بی دردسر، وارد منزل یک نابینا میشوند...