ماسک زدن خطر ابتلا به کرونا را به شدت کاهش می دهد ولی صفر نمی کند

معاون وزیر بهداشت: ماسک زدن خطر ابتلا به کرونا را به شدت کاهش می دهد ولی صفر نمی کند