وزیر کشور: قیمت کالا‌های اساسی در بازار باید منطقی باشد

وزیر کشور و رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در شصتمین جلسه این ستاد گفت که قیمت کالا‌های اساسی در بازار باید منطقی باشد.