نحوه کار دقیق فلزیاب تصویری

نحوه کار دقیق فلزیاب تصویری
نحوه کار دقیق فلزیاب تصویری در این است که در مراحل گوناگون تصویر گیری و در مناطق متفاوت طلا یا انواع فلزات را با لکه رنگ متفاوت و متعلق به همان شرایط زمین صحنه کار آشکار نماید زیرا این موضوع موجب میگردد که هر نوع اثر زمین بر روی طلا یا انواع فلزات یا طلا و فلزات بر اطراف خود را مورد ارزیابی قرار داده تا در این شرایط بتواند لکه رنگ هدف اصلی یا طلا نسبت به موقعیت ان منطقه آشکار نماید و این موقعیت در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD بدست می اید.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34