برنامه ای به زبان سی شارپ که تشخیص دهد که یک عدد بر عدد دیگر بخش پذیر باشد را به زبان سی شارپ بنویسید.| دانلود رایگان انواع فایل

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/lYw46)