دستگاه نگین چین

دستگاه های پیشرفته نگین چین طاقه ای پالس کو
این دستگاه تک رنگ است
قابلیت نگین چینی 100 الی 150 طاقه در روز را دارد
دستگاه نگین چین طاقه ای با طرح و قالب مدرن و پیشرفته است
شماره های تماس:
0915314003705138849952
دستگاه های صنعتی اورگان با تکنولوژی ژاپن