دره پیچِ بُن، یکی از متفاوت‌ترین دره‌های ایران

دره پیچ بن یکی از متفاوت‌ترین دره‌های ایران است که با یک فرود معلق بلند آغاز می‌شود و با فرود معلقی بلندتر به انتها می‌رسد.
این دره در استان قزوین، در منطقه الموت شرقی و قبل از روستای پیچ بن واقع شده، در واقع در مرز بین دو استان قزوین و مازندران، که با ادامه دادن مسیر به روستای مران می‌رسیم.