فارسی نویسی در محیط راینو

شما با Farsi nevis rose می توانید بدون واسطه در محیط راینو به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی و به صورت چند خطی بنویسید.
دستور Farsi را اجرا نمایید و متن مورد دلخواه خود را کپی یا بنویسید و تایید بزنید، و همچنین می توانید با دستور FarsiConvert متن های فارس و عربی شکسته را به شکل صحیح تبدیل نمایید.

لینک دانلود پلاگین