آموزش ریاضی هفتم فصل هشتم

در این ویدئو،قسمت اول از فصل هشتم ریاضی هفتم که به مبحث بردار و مختصات اختصاص دارد آموزش داده شده است.برای مشاهده ادامه آموزش های فصل هشتم ریاضی هفتم از لینک زیر استفاده نمایید:
http://yon.ir/Mugxv
تلگرام:@ba1clickbeyamooz2
سایت:beyamooz.com