شعر کوتاه چهارشنبه سوری

آتش زده هیزم دو چشم مستت
هم جشن و سرور می‌شود پیوستت
هر روز چهارشنبه و زندگی‌ام
مانند ترقه‌ای شده در دستت

شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی «چهارشنبه سوری»