مزایا و معایب معاف از خدمات رزم

معاف از رزم موضوعی است که ذهن تعداد زیادی از مشمولان خدمت سربازی را به خود مشغول کرده است . اینکه چه کسانی میتوانند از این نوع معافیت سربازی استفاده کنند ؟ و یا تعریف کلی این نوع معافیت از سوالات و ابهاماتی است که برای مشمولان پیش میاید

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

http://avije.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/