بلیط لحظه آخری آبادان

بلیط لحظه آخری آبادان که همان بلیط های چارتر هستند که توسط آژانس های هواپیمایی ارائه مب شود و به فروش می رسد به همین دلیل به این بلیط ها بلیط لحظه آخری آبادان می گویند که 24 ساعت قبل از پرواز موجود می باشد و در پایین ترین نرخ پروازی ممکن خود قرار دارد. http://tehranblit.ir/Blog-28137-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86.html