آنباکسینگ مک بوک پرو

آنباکسینگ مک بوک پرو
لپ تاپ 14 اینچی به نظر می رسد نقطه شیرین برای بسیاری از  شایعه طراحی مجدد و ارتقاء مشخصات 14 اینچی مک بوک پرو برای طرفداران قدیمی MacBook Pro که اخیراً از این محصول هیجان زده نشده اند ، مانند یک رویا به نظر می رسد.

https://rdk24.com/%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88-2021-14-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c/