ثبت مشخصات برای دریافت بسته حمایت معیشتی

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان معیشتی: متقاضیان حتما تا ساعت ۱۲ امشب نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام کنند.