هشدار در خصوص خیز پنجم کرونا در کشور

هشدار سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص خیز پنجم کرونا در کشور