حضور‌ و غیاب مجازی

کنترل و نظارت دقیق بر لیست حضور‌ و غیاب کاربران همواره یکی از دغدغه‌های برگزار‌کنندگان هنگام برگزاری رویداد مجازی می‌باشد.
با الوکام
به راحتی و تنها با یک کلیک به لیست حضور و غیاب کاربران دسترسی خواهید داشت.
.
الوکام، ارتباط واقعی
در دنیای مجازی