شگفتی های هستی 1

مستند - شگفتی های هستی - Wonders Of The Universe 2011 - ق 1 ( سقوط ) - ( اثر قانون جاذبه بر جهان هستی ) پرفسور برایان کاکس به نقاط مختلفی از زمین سر میزند تا از طریق نمایش این شگفتی ها به توضیح مهمترین قوانین طبیعی بپردازد... - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqa