کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت اول از حکمت ششم-17

کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت اول از حکمت ششم
با موضوع : اسرار
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس حاج آقا محمودی