تعمیر ماشین ظرفشویی صنعتی

سرویس دوره ای و منظم ماشین ظرفشویی صنعتی یکی از مهمترین اقداماتی است که می تواند باعث افزایش طول عمر، بهبود عملکرد، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه و حفظ بهداشت و سلامت شود. این فرآیند باید توسط یک تکنسین متخصص انجام شود. در این ویدیو، تعمیرکار متخصص مجموعه آی پی امداد نحوه سرویس و رسوب زدایی ظرفشویی صنعتی را شرح داده است.
https://ipemdad.com/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/