همدلی یکی از کارکنان رادیو بین المملی چین در پی وقوع زلزله اخیر

یکی از کارکنان رادیو بین المللی چین در پی وقوع حادثه زلزله شب گذشته در ایران با مردم این کشور ابراز همدلی کرد .