راز قسمت 24 : بدن ما محصول افکار ماست

ندیم ناظمی هستم ( www.nadimnazemi.com/shop ) مولف کتاب های عملی و تمرینی موفقیت مالی :
کتاب دسته چک ثروت(قدرتمندترین تمرین فیلم راز ) و دفتر برنامه ریزی ثروتمندشدن
برای تهیه کتاب ها و دانلود آموزش های رایگان از سایت بالا استفاده کنید

اینستاگرام من
www.instagram.com/nadimnazemi
حتما کتاب های عملی من را تهیه کنید
تهیه کتاب ها: از سایت من یا اینستاگرام(پیشنهاد میشود) یا دیجی کالا