قالب سازی در نرم افزار solidworks قطعه 2

http://e-asplus.ir/swm2004dma/ در این فصل به شما آموزش طراحی بخش های اصلی قالب های پلاستیک و روکش ها را درمحیط Mold tools به کمک ابزارهای اصلی این بخش یعنی core و cavity آموزش خواهیم داد.