مثال هایی از جراحی تعویض مفصل ران در دررفتگی مادرزادی لگن

در این فیلم دکتر منصوری به بررسی بیمارانی میپردازد که به علت دررفتگی مادرزادی مفصل ران تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران و لگن قرار گرفته و توانسته اند درد لگن خود را از بین ببرند. این بررسی بیشتر معطوف به مطالعه تصاویر رادیوگرافی بیماران قبل و بعد از جراحی است.