کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 10 )

کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 10 ) تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net =================
و برخی بمن رجوع می کنند از انان می پرسم چه می خواهید، می گویند: در جستجوی حقیقت هستیم، در جستجوی خدا، در جستجوی انسانیت و و ... و اندکی بعد معلوم می شود که یا بدهکارند یا زنشان به آنها بی محلی می کند، یا پست خود را از دست داده اند و یا در حال ورشکستگی هستند و و ...