آموزش راه اندازی و نصب تله پرامپتر

تله پرامپتر محصول تولیدشده توسط شرکت ساعت | 02166591625 | www.saatco.ir
کاربرد تله پرامپتر یا متن نما ، دیدن متن مقابل لنز دوربین است که گوینده همزمان با نگاه به لنز دوربین نوشته ها را می خواند و بی نیاز از حفظ کردن متن است. در این ویدئو آموزش راه اندازی سخت افزار تله پرامپتر خبرنگاری شرکت ساعت را مشاهده می کنید.