۱ ، مساوی است با ۱۰ ! .

سال ها قبل ، یکی از نزدیکان ، به من گفت :
فلانی ! ، این ویدئوهایی که در این سایت
و اون سایت و اینجا و اونجا ،
به اشتراک می ذاری ، عاقبت ؛
ورشکستت می کنه !.
با خنده گفتم :
من ، آدم ثروتمندی هستم ! .
گفت :
می دونم که نیستی .
گفتم : ولی من سود می کنم .
با تعجّب گفت :
سود می کنی ؟! ، کدوم سود ؟
گفتم : آخه ، ریاضیاتم ، با تو ، فرق داره ! .
با اخم گفت :
یعنی چی که ریاضیاتم ، با تو ، فرق داره ؟! ،
ریاضی ، ریاضیه ، مال من و مال تو نداره ! .
گفتم : به ابوالفضل داره ! ، هم ، قرآن گفته ،
هم ، جناب " سعدی " ، علیه الرّحمة ! .
همچنان عصبانی ، گفت :
داری مسخره می کنی ؟
گفتم :
نه به جون خودم ، قرآن ، در یکی از آیه هاش
می گه :

مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ اَمثَالِهَا
هرکس ، یک نیکی کند ، ده برابر می ستاند .

جناب سعدی هم می فرماید :

هرآنکس که بنمود ، کار نکو
همه ، ده برابر شود ، کار او

هاج و واج ، نگاهم کرد .
بعد ، این ویدئورو ، نشونش دادم .
گفتم :
تا حالا ، از این ماجراها ، واست ،
پیش نیومده ؟
سکوت کرد ، اونم ، چه سکوتی ! .
شما ، بله شما همراهان :
در ریاضیاتتون ، ۱ ؛ مساوی چنده ؟ .