جزئیات آتش سوزی پمپ بنزین پیروزی

سخنگوی آتش‌نشانی تهران نقص در عملکرد مخزن سوخت را عامل بروز حادثه آتش سوزی پمپ بنزین پیروزی دانست.