هدف خطبه فدکیه 2

« هدف از بیان خطبه فدکیه چه بود؟ » جلسه دوم - استاد رائفی پور - ١ بهمن ٩٧ - تهران - https://Gap.im/velayt66 - https://eitaa.com/velayat66