كافه رستوران قصر ايرانيان

كافه رستوران قصر ايرانيان
به نام خدا
موقعیت رستوران قصر ایرانیان در منطقه ای قرار دارد که در سال 3131 تا 3111 ایستگاه پایان کرایه های خطی و اتوبوس شمیران بوده که اولین کافه چایخوری رانندگان خط بوده که به شماره جواز 3 به نام احمد ایماز معروف به احمد سیبیل از طرف اتحادیه بوده به نام کافه چای قصر. نام رستوان به عنوان قصر ایرانیان تلفیقی از نام اولیه میباشد که بعدها تخریب و به ساختمان اداری تجاری تبدیل گردیده است و طبقه اول مجتمع در بدو افتتاح باشگاه بیلیاردبه مدت 31 سال بوده که بعد کارخانه کفش نوین چرم و به مدت 31 سال و بعد از آن به مدت 31 ماه بازسازی تبدیل به رستوران سنتی گردیده که تمام مجسمه های کارشده تلفیقی کامل از شاهنامه های واقعی و هنر دست میباشد که مجسمه اول ضلع روبروی چایخانه سیاووش میباشد مجسمه دوم جنگ اژدها و سیمرغ و تصویر بعد رقص سما و مجسمه مولانا و تصویر بعد ساز سهتاز و نوازنده بلوچ و مجسمه آهوبانو و آرش کمانگیر در مقابل سالن VIP در انتهای سالن تصویری از سوره آل مدرن و داخل کانتر مجسمه کاتب و در راهروها و درب خروجی سربازان هخامنشی و تصویر زن کرد سنندجی در چایخانه در حال چای ریختن به صورت برجسته کار شده که در مدت 1 ماه به دستان پرتلاش استاد مجید فخرایی از نامیان سفالگر ایران ساخته شده و تمام کار منبت تجاری این مجموعه که همگی کار دست میباشد تعداد 381 هزار قطعه چوب به کار برده شده و تخت های دور مجموعه با میز جلودستی تعبیه شده که مشتری در موقع پذیرائی به جلو خم نگردد و تمام ستونها با آجر قزاقی روکش گردیده و
فرش درب ورود کاشی که تعبیه گردیده کار دست میباشد.