آموزش فن بیان و گویندگی با استاد نصرالله مدقالچی

فن بیان وگویندگی مهارتی مستلزم آموزش دیدن و ممارست است،یکی ازوجوه مهم وپراهمیت در فن بیان،مباحث لحن وتلفظ است.باید توجه داشت،خوش صدابودن یا بدصدابودن تنها عوامل موثر برای دلنشین شدن پیام فرستنده به مخاطب نیست. دراین ویدئوشمارابا رازهای فن بیان وگویندگی در هفت روز آشنا می کنیم. اگر به تقویت فن بیان خود علاقمندید هفت روز فرصت بگذارید وبه توصیه گفته شده در این ویدئو عمل کنید
لینک دوره فن بیان و گویندگی استاد مدقالچی:
https://darolfunun.com/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/