علی الفت شایان بعد از نقطه سرخط اینبار از خوابهای جنجالی میگوید.،بزودی در بندرانزلی با نمایشی جدید و شادوجذاب

گروه هنری گیله وا بزودی در بندرانزلی با نمایشی شاد و جذاب به روی صحنه میرود