جاذبه و دافعه بخش سوم

چرا آدم باید جاذبه و دافعه رو باهم داشته باشه!؟

چه کسانی رو باید جذب خودمون کنیم و چه کسانی رو از خودمون دفع کنیم!

چرا بعضی آدم ها با اینکه بارها بدی میبینند، بااینحال بازهم به خوبی کردن های خودشون ادامه میدن!؟

در این پادکست به این مطالب می پردازیم

برگرفته از کتاب عقلب
نویسنده: مصطفی بیت سعید
گوینده: علی خان آبادی
aghalb.ir@gmail.com