سریال زمین گرم قسمت 21

بعد از سال‌ها بی‌خبری دو برادر از هم برادر بزرگتر که آخرین ساعات حیات خود را پشت سر می‌گذارد به سراغ برادر کوچکتر می‌رود تا وصیت کند وصیتی که زندگی برادر کوچک را دستخوش چالشی بزرگ می‌کند…