قیمت پروفیل آلومینیوم

قیمت پروفیل آلومینیوم
https://www.paralco.ir/
به دلیل نوسانات قیمت شمش و بسته های آلومینیومی ، لیست قیمت پروفیل آلومینیوم در حال تغییر است.
به همین دلیل ، برای اطلاع از قیمت و اطلاع از قیمت پروفیل آلومینیوم ، حتماً با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.
قیمت پروفیل در و پنجره آلومینیومی به عوامل مختلفی بستگی دارد.

1- قیمت روز صفحه آلومینیوم یا شمش آلومینیوم
با توجه به نرخ عرضه و تقاضا در بورس به طور رسمی تعیین می شود

2- قیمت دستمزد یا دستمزد کارخانه تولید پروفیل آلومینیوم
حقوق یا دستمزد بسته به کیفیت و نوع خدمات ارائه شده متفاوت است. معمولاً دستمزد تولید بسته به سیستم و نوع مشخصات مورد استفاده متفاوت است.
https://youtu.be/eICjQK04WAM
3- رنگ پروفیل
مورد سوم رنگ پروفیل است که بسته به رنگ پودری یا آنودایز بودن کاملاً متفاوت خواهد بود (معمولاً رنگ پودر قیمت بالاتری نسبت به رنگ آند دارد).
قیمت پروفیل آلومینیوم
منبع:https://www.paralco.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2/
انواع پروفیل آلومینیوم
https://www.paralco.ir/aluminum-profiles-doors-windows/