سیب خنده 8

سريال سیب خنده 8 - کارگردان : رضا عطاران - ۱۳۷۶ - ق 28 و 29 و 30 و 31 ( پایانی ) - مجموعه تلویزیونی که برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده است مفاهیم اجتماعی را در قالب طنز بیان می‌کند.