نواک جوکوویچ قهرمان تنیس آزاد سینسیناتی شد

نواک جوکوویچ قهرمان تنیس آزاد سینسیناتی شد.
نواک جوکوویچ مرد شمارهه یک تنیس جهان با پیروزی دو بر یک برابر میلوش رائونیچ برای دومین بار به مقام قهرمانی رقابت‌های مسترز سینسیناتی دست یافت.