حمایت پیمان اسدیان از عادل فردوسی‌پور/ عقاب همیشه عقاب است

حمایت پیمان اسدیان از عادل فردوسی‌پور/ عقاب همیشه عقاب است