خصوصیات فلزیاب تصویری تفکیک دار

خصوصیات فلزیاب تصویری تفکیک دار
خصوصیات فلزیاب تصویری تفکیک دار در این است که اپراتور فلزیاب بتواند بر روی مدار اصلی فلزیاب نوع فلز یا طلا را در تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD تعیین نموده تا بتواند عمق تشخیص و تفکیک را با دقت بالا به انجام رساند که این خصوصیات متعلق به فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد و دیگر دستگاه ها تصویری که از نوع مغناطیسی یا مغناطیس سنج باشد خصوصیات تفکیک طلا یا انواع فلزات را نداشته.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34