علت روشن شدن چراغ O.C در اینورترهای جوشکاری - 4 - (مهندس دستگاه خودت باش)

قسمت چهارم : بررسی کارت کنترل اینورتر
تمامی افرادی که با دستگاه اینورتر کار می کنند، می دانند که ممکن است چراغ oc دستگاه روشن شود
روشن شدن چراغ oc نوعی اخطار است که به ما هشدار می دهد دستگاه، دچار ایراداتی شده است
ما دراین قسمت به بررسی کارت کنترل دستگاه جوشکاری می پردازیم که اخرین قسمت علت یابی روشن شدن چراغ oc اینورتر است
در انتها باید یاد اور بشویم که سایر علت های روشن شدن چراغ oc در قسمت ها ی قبل بررسی شده است و توصیه می کنیم علاوه بر این قسمت تمام قسمت ها ی قبل را نیز مشاهده کنیده تا اطلاعات مفید و کاملی در این زمینه داشته باشید.
️ ۰۲۱۶۱۶۷۲
https://arvatools.com/