هفتمین دورهمی استارتاپونه

https://Linestore.ir
مهندس مجید درویش زاده:

در دورهمی های استارتاپونه در مورد دیجیتال مارکتینگ و کسب و کار های اینترنتی و مجازی و سایر کسب و کار ها بحث میشود.
مطالبی که در این دورهمی ها مطرح میشود میتواند اطلاعات بسیار مفیدی برای افراد استارتاپی باشد.