سیب خنده 4

سريال سیب خنده 4 - کارگردان : رضا عطاران - ۱۳۷۶ - ق 12 و 13 و 14 و 15 - جموعه تلویزیونی که برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده است مفاهیم اجتماعی را در قالب طنز بیان می‌کند