ساخت پلاک فلزی، نیم پلیت و پلاک مشخصات محصول و تابلو اداری | نشانه ساز

ساخت پلاک فلزی بخش مهمی از صنعت طراحی و چاپ را شامل می‌شود. پلاک فلزی در ابعاد گوناگون و با کاربردهای متفاوت ساخته می‌شود. پلاک مشخصات یا همان نیم پلیت امروزه به صورت گسترده و بر روی محصولات فراوانی الصاق می‌شود. به کمک پلاک مشخصات می‌توان با ویژگی‌های یک محصول بیشتر آشنا شد و دستورالعمل استفاده از آن را نیز فراگرفت. تابلو اداری نیز اولین فضای ارتباطی افراد و مراجعین با یک بخش از اداره یا فرد مستقر در آن اتاق می‌باشد.
شرکت نشانه ساز 02188842300

ساخت پلاک فلزی