آموزش غیرحضوری پهپاد نقشه برداری - قسمت دوم

در این قسمت از "مجموعه جامع آموزشی پهپاد فتوگرامتری" به معرفی این سامانه پرداخته می شود. اینکه این سامانه چیست، چه اجزا و کاربردهایی دارد. جهت دریافت مجموعه غیرحضوری پهپاد فتوگرامتری به سایت زیر مراجعه نمایید.

http://maan.ir/uavpackage/