نحوه تعویض خرطومی جاروبرقی

جاروبرقی یکی از وسایل ضروری و اصلی برای نظافت هر خانه‌ است و قطعا دانستن نحوه تعویض خرطومی جاروبرقی می تواند کمک بزرگی به ما کند. در این ویدئو از آی پی امداد به بررسی نحوه تعویض خرطومی جارو برقی می‌پردازیم.
https://ipemdad.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/