بازی فراوانی و تمرین دسته چک جادویی خانم استرهیکس از زبان اقای صادقیان

بازی فراوانی و تمرین دسته چک جادویی استرهیکس از زبان آقای صادقیان
توضیح بازی فراوانی و تمرین های خانم استرهیکس
برای تهیه کتاب آن دسته چک ثروت را از سایت یا پیج زیر سفارش دهید
ندیم ناظمی هستم مولف کتاب دسته چک ثروت و دفتر برنامه ریزی ثروتمندشدن
برای دیدن سایت من www.nadimnazemi.com
و اینستاگرام من
www.instagram.com/nadimnazemi