دو روش پخت و پز با استفاده از اتو

ایده‌ای متفاوت برای سرخ کردن غذا با استفاده از اتو به نمایش گذاشته شده است.