گل های ضربات کاشته زیبا از داخل محوطه جریمه

ضربه آزاد مستقیم در بازی فوتبال عبارت است از گونه از شروع مجدد که در آن بازیکن می‌تواند توپ را مستقیم به سمت دروازه تیم رقیب شوت کند و در صورت گل شدن برای داور قابل قبول است. این شروع مجدد اغلب در مواردی اتفاق می‌افتد که در اطراف محوطه جریمه یکی از تیم‌ها، روی بازیکنان تیم رقیب خطایی صورت بگیرد.
از بهترین ضربه آزاد زنای دنیا میتوان به جونینیو، اندره آ پیرلو،لیونل مسی،دیویدبکام،روبرتو کارلوس نامبرد.