اتاق کشت بافت

اتاق کشت بافت گیاهی مکانی است که در آن گیاهان تحت شرایط کنترلی پرورش می یایند. این اتاق با کنترل دما، رطوبت و نور شرایط ویژه ای را برای رشد و نمو گیاهان فراهم می کند. محققان با استفاده از این اتاق ها می توانند شرایط محیطی لازم برای پرورش انواع گیاهان را فراهم کنند. دما، رطوبت و نور از مهمترین عوامل رشد گیاه هستند. محققان حوزه کشاورزی و پزشکی با استفاده از اتاق کشت بافت گیاهی می توانند با اعمال تغییرات درعوامل ذکر شده، شرایط رشد گیاه را تغییر داده و آزمایشات مدنظر خود را بروی گیاه اعمال نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک درج شده در زیر مراجعه نمایید.
https://cinateb.com/tissueculture/